Länkar

Leg psykolog Åke Nordkvist

 

Telefon 073 - 063 9328

Här finns länkar som kan vara användbara.

Intellektuell funktions-

nedsättning (IF)

 

Stöd ges på lokalt habiliteringscenter. .

Kognitivt stöd

Kognitivt stöd kan vara hjälpmedel som underlättar i vardagen. Barn med autism eller IF kan få hjälp på lokalt habiliteringscenter. Barn med AD(H)D kan få hjälp inom primärvården.

Skola

 

Om arbetet med anpassningar och stöd i skolan.

Utagerande beteenden

Ni kan vända er till Socialtjänstens familjeenhet och/eller BUP för råd och stöd kring barn med utagerande beteenden.

Pedagoger

Habiliteringens sida med länksamling för pedagoger.

Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.